Electra - värme - kyla - el

Värme och värmepumpar

Att värma hus i vårt nordiska klimat är otroligt viktigt. Att detta ska göras på ett så energieffektivt sätt som möjligt tycker vi är självklart. Här kommer värmepumpar in som en naturlig del. Olle Jönsson, vår grundare fick väldigt tidigt ett intresse för värmepumpar vilket gör att vi har otroligt lång erfarenhet. Ända sedan 1978 har vi installerat, reparerat och gjort service på värmepumpar.
Vi servar och installerar alla typer av värmepumpar, till exempel luft-vattenvärmepumpar, bergvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar mm. De märke som vi är auktoriserade serviceombud för är Nibe, Bosch och IVT. Dessa lagerför och säljer vi reservdelar till.

Värmepump

Electra har sedan 1978 varit nischade på värmepumpar. Vi servar och installerar alla typer av värmepumpar, till exempel luft/vattenvärmepumpar, bergvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar mm. De märke som vi är auktoriserade serviceombud för är Nibe, Bosch och IVT. Dessa lagerför och säljer vi reservdelar till.
Vi utför även service och reparationer på kringutrustning som till exempel golvvärme och element.
För att din anläggning ska fungera så effektivt och energibesparande som möjligt är det viktigt att den är ordentligt injusterad och underhållen. Vi hjälper dig med service och underhåll, driftsättning, rengöring av ventilationssystem, ventilationsinjustering och Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK).